outdoor

מספקים שירות לאירועים המוניים ואתרי בניה וכוללת מחלקה מקצועית המתמחה באספקת המוצרים הייחודיים של OUTDOOR גם לענף הבנייה והתשתיות, הן בהשכרה והן במכירה.

  • Click to enlarge image outdoor-01.png
  • Click to enlarge image outdoor-02.jpg
  • Click to enlarge image outdoor-03.jpg
  • Click to enlarge image outdoor-04.jpg
  •  

יישום והטמעת מערכות לניהול קשרי לקוחות