מרכז תבונה

תבונה הינה רשת מרכזי למידה לילדים, הורים, מורים, מאמנים ומטפלים שונים. המרכז הקנה ידע מעשי להורים וילדים בנושאים של למידה, תקשורת ואחריות.

  • Click to enlarge image tvuna-01.jpg
  • Click to enlarge image tvuna-02.jpg
  • Click to enlarge image tvuna-03.jpg
  •